Bli medlem!

Enkeltmedlemskap (enkelthusholdninger eller pensjonister) koster 220 kroner i året og familiemedlemskap koster 440 kroner i året.

Som medlem i velforeningen bidrar du til å skape et hyggelig nærmiljø! Du får også rabatt ved leie av velhuset. Videre vil du få medlemsfordeler ved våre arrangementer! Følg med på Facebook angående dette. Medlemskapet vil løpe frem til en eventuell skriftlig oppsigelse. For å få medlemskap i velforeningen må man være bosatt på adresse tilhørende velforeningens virkeområde.

Slik kan du melde deg inn:

  • Via Vipps: Vippsnr 622 456. Oppgi din adresse og e-postadresse i meldingen.
  • Via bank: Leirsund Velforening, kontonr. 1286.20.24026. Merk betalingen med navn, adresse og e-postadresse.

Velkommen som medlem i Leirsund velforening!

Personvernerklæring